Přehled námi získaných certifikátů

POLITIKA KVALITY

Politika kvality společnosti m-tec CZ, s.r.o.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016, ISO 9001:2015

Certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001:2015

Certifikát EN ISO 3834-2

Certifikát systému jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2

ES Certifikát systému řízení výroby, EN 1090-2

Potvrzení přezkoušení systému jakosti ocelových kontrukcí a dílců třídy do EXL 2 dle EN 1090-2

Profesionální výroba na zakázku