Rozplavovací linky na úpravu vody

Nabízíme linky na skladování, dávkování a rozplavování různých sypkých činidel a chemikálií pro úpravu vody (vápno, aktivní uhlí). Jedná se o úpravu kyselosti vody, dávkování flokulantů apod. Tyto linky obvykle sestávají ze skladovacích sil nebo zásobníků, následných dopravních a dávkovacích komponent (dávkovací šneky, mikrodávkovače, vážicí či volumetrické dávkovače) a rozplavovacích nádrží s míchadly.