m-tec – Výroba sil, šnekových dopravníků a technologických linek

Firma m-tec již více než 20 let vyrábí pro své zákazníky strojní a technologická zařízení pro kompletní výrobu a logistiku sypkých materiálů a směsí.

Vyrábíme zařízení pro skladování, dopravu, dávkování, vážení, míchání a expedici jakékoliv sypké materiály různé zrnitosti v podmínkách od běžných prostředí až po extrémní podmínky z hlediska teploty či výbušnosti.

Naší hlavní činností je návrh, výroba a dodávka kompletních technologických linek a celků pro výrobu a logistiku různých sypkých materiálů, jako je např. písek, cement, vápno, plastové granuláty, krmné směsi, hnojiva apod. Na základě specifických potřeb a požadavků zákazníka navrhneme zcela nová řešení, případně rozšíření stávající technologie.

Kromě kompletních technologických celků nabízíme také samostatné dodávky jednotlivých komponent z oblastí skladování, jako jsou tlaková sila, transportní sila, stacionární sila, homogenizační sila, násypky, nádrže, zásobníky. Dopravníky a dávkovače, jako je šnekový dopravník, pásový dopravník, korečkový dopravník a terčíkový dopravník, mikrodávkovače. Také vážicí systémy, míchače sypkých směsí či expediční systémy.

Samozřejmostí k dodávce technologických celků jsou i řídicí a ovládací systémy, navržené přesně dle potřeb zákazníka, s případnou vizualizací či dálkovým přístupem a ovládáním.Novinky

  • Instalace FVE elektrárny m-tec CZ, s.r.o. (reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023342)

    Projekt Instalace FVE elektrárny m-tec CZ, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

    Cílem projektu je vybudovat Fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 182 kWp, která zvýší soběstačnost v oblasti elektřiny, čímž přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy a souvisejících nákladů.

Profesionální výroba na zakázku