Ostatní speciální technologické linky

Příkladem mohou být linky na zvlhčení různých materiálů s cílem odstranění prašnosti nebo úpravou jiných vlastností, skladovací a expediční linky pro různé sypké hmoty včetně problematických materiálů, jako jsou např. paliva.