Linky na úpravu a logistiku odpadních kalů

Naše technologie nacházejí uplatnění i v logistických tratích pro odvodněný kal. Speciálně upravené zásobníky jsou vhodnými skladovacími nádobami se zárukou funkce vyprazdňování. Průběžné míchací zařízení v kombinaci s dávkovačem práškových materiálů slouží k vápenné hygienizaci kalů.