Renovace sil, zásobníků a nádrží

Renovace transportních sil

Pokud transportní sila nevykazují závažnější poškození, provádíme u nich standardní renovaci, která sestává z demontáže stávající silovýbavy , opravy drobných mechanických poškození, provedení nového laku a zpětné montáže silovýbavy. V případě, že se u renovovaného sila vyskytnou závažnější poškození vyžadující rozsáhlejší opravy, jsou tyto opravy před lakováním kalkulovány zvlášť.

Renovace laku je prováděna zpravidla na celém transportním sile a skládá se z otryskání na SA 2,5, základníhonátěru dvousložkovou epoxydovou barvou a svrchního nátěru dvousložkovou polyuretanovou krycí barvou. Standardní vrstva laku činí 120 ± 20 µm. Součástí renovace je i provedení potřebných zkoušek a vystavení příslušných osvědčení.

Renovace stacionárních sil

Tyto renovace řešíme v závislosti na velikosti a stupni poškození sil buď v celku, nebo částečným způsobem na místě instalace nebo v našem výrobním závodě.