Technologické linky a systémy

Firma m-tec již více než 30 let dodává technologická zařízení pro úpravu, výrobu a dopravní a skladovací logistiku suchých sypkých směsí. Jedná se zejména o skladování, sušení a třídění zdrojových surovin různých frakcí, jejich dopravu do určených uzlů, následné gravimetrické či volumetrické dávkování, míchání směsí a jejich další skladování, doprava nebo balení.

Komplexnost našich dodávek spočívá v uceleném souboru nabízených služeb, počínaje zpracováním dispozičního a technologického návrhu daného výrobního procesu a vyhotovením realizačního projektu strojní a elektrické části. V realizační části zajišťujeme zpracování výrobní dokumentace včetně potřebných statických výpočtů a vlastní výrobu strojního technologického zařízení. Variabilně nabízíme také montáž zařízení v koordinaci s případnou dodávkou ocelové konstrukce. Po realizaci elektroinstalace a napojení systému řízení je možno linku uvést do zkušebního provozu s prověřením dosažených výkonových a kvalitativních parametrů. U všech realizovaných projektů je samozřejmostí záruční i pozáruční servis.

Profesionální výroba na zakázku